Torsdag  10 mars

 

09.00-10.00           Incheckning  registrering, kaffe och smörgås

10.00-10.15           Välkommen

10.15-12.00           Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  Information och aktuella frågor.

12.00-13.00           Lunch

13.00-14.30           David Eberhard -  Hur barnen tog makten David Eberhard är psykiater, författare och debattör och sedan 2010 chefsläkare på Prima Vuxenpsykiatri vid Danderyds sjukhus. Han är författare till en rad uppmärksammade böcker, där den senaste har titeln "Hur barnen tog makten". David debatterar, provocerar och folkbildar, ofta med humorn som vapen.

14.30-15.00           Jubileumsfika

15.00-16.00           David Eberhard forts.

Ca 18.45               Fördrink

Ca 19.30               Festmiddag

 

 

Fredag   11 mars

 

8.15-9.30               Seminariepass 1

9.30- 10.00            Fika

10.00-11.15           Seminariepass 2

11.30- 12.00          Årsmöte

12.00-13.00           Lunch

13.00- 15.00          Poul Perris - Det gemensamma föräldraskapet och parrelationen efter en separation  Hur kan samtalsledare identifiera och ändamålsenligt bemöta relationsproblem som drabbar de gemensamma barnen efter en separation. Poul Perris är leg läkare, psykoterapeut & handledare vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi.

15.00                    Avslutningsfika

 

 

 

Seminarier

  • Familjerätten i Trelleborg - Transformativ medling - Erfarenheter av att arbeta renodlat transformativt i samarbetssamtal. En presentation av bakgrund, teori, tekniker och praktisk användning. Moa Malm, Catharina Winge och Li Djurfelt från familjerätten i Trelleborg.
  • Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  - Umgängesstöd  MIA, som får nytt namn vid årsskiftet, och har familjerätt som ett av sina nya uppdrag håller seminarie om bl.a. umgängesstöd. Mer information kommer. Kristsina Svartz och Gunilla Cederström
  • Rättsmedicinalverket -  Faderskapsanalyser En genomgång i teori och praktik med bakgrund, statistiska beräkningar och sannolikhetsbegreppet samt en fallbeskrivning. Kerstin Montelius och Cajsa Älgenäs.
  • Familjerättsbyrån i Göteborg - Arbete med barns delaktighet - Familjerättsbyrån har i sitt arbete med barns delaktighet tagit fram en informationsfilm för barn i vårdnad- boende- och umgängestvister samt utvärderat hur barn i samarbetssamtal upplevde kontakten med Familjerättsbyrån genom att samtala med dem i fokusgrupper, Åsa Hjertström, Britta Rosenberg, Jeanette Lubell och Heidi Johansson
  • Tomas Törnqvist - Barns försörjning  Om underhållsskyldighet, underhåll och underhållsstöd och ekonomisk rådgivning vid samarbetssamtal. Efter en separation skall underhållsskyldigheten lösas mellan föräldrarna. Vilket underhåll skall betalas och hur skall kostnader fördelas mellan föräldrarna.
  • Ingela Olsson - Kulturmöten och krockar  Ämnen och frågeställningar som berör vårt arbete vid samarbetssamtal och utredningar när vi möter andra kulturer. Ingela Olsson är författare och utbildare.